Bonne Chance informatie

Contact informatie
Email: secretaris.bonnechance@ziggo.nl
Telefoon: 0652494952 Diane Edelijn
Clubhuis: Adelaertlaan1, 1967 NN Heemskerk
Postadres: Haydnplein 31, 1962 KE Heemskerk

Bestuur
Voorzitter: Harma Roosenburg
Secretaris: Diane Edelijn
Penningmeester: Nelie Winter
Vicevoorzitter: Peter de Vries
Bestuurslid: Lammert Jagt

Vertrouwenspersoon: Jan Nagelkerke

Huishoudelijk Reglement

Statuten